Följ oss på
Har ni frågor?
Ring 0454-840 10
Mån-Fre kl 08.00 - kl 16.00

Överlevnadskedjan

20 Mars, 2018

"Kedjan som räddar liv" är en serie åtgärder, illustrerade som länkar.

Länkarna måste fungera i alla sina delar för att ett liv ska kunna räddas. Överlevnaden förbättras dramatiskt genom tidiga insatser.

Tidigt larm och identifiering av hjärtstillestånd, tidig HLR av hög kvalitet, tidig defibrillering och eftervården på sjukhus.