Följ oss på
Har ni frågor?
Ring 0454-840 10
Mån-Fre kl 08.00 - kl 16.00

Nyhetsrum


En glad sommar och en härlig semester önskar vi på Techmedico

27 Juni, 2018

Vi hoppas att du får en fantastisk semester, med härliga stunder i hängmattan och på stranden. Njut ordentligt så ses vi till hösten igen, fulla med energi.

Om du behöver komma i kontakt med oss under sommaren, så finns vi
på plats för att hjälpa dig!
Brandskyddsutbildning

18 Juni, 2018

Från och med våren 2018 kan Techmedico erbjuda Brandskyddsutbildning som hålls av Martina, vår egen brandman samt räddningsledare med sjukvårdskunskaper.
Vår grundläggande brandskyddsutbildning ger er kunskap om hur man förebygger och agerar om det uppstår en brand. Utbildningen passar alla typer av verksamheter såsom industrier, fabriker, institutioner etc.Bild: Här visar Martina hur du snabbt kan ingripa med hjälp av en bransläckare om du upptäcker en brand.

Öppen utbildning i D-HLR 12 juni

17 Maj, 2018

Passa på att anmäla dig till nästa öppna utbildning i D-HLR för vuxna!

Tisdagen den 12 juni mellan kl 09:00- 12:00 hålls utbildningen på Techmedicos kontor.

Pris 500 kronor/person inklusive fika.

Anmälan görs på: info@techmedico.se
Ny produkt i webb-butiken

25 April, 2018

Tourniquet är ett litet och lätt avsnörande förband som helt stänger igen blodflödet genom artärer till svårt skadade kroppsdelar (extremiteter).
Svenska HLR-registret

17 April, 2018


Det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret (tidigare benämnt det svenska hjärtstoppsregistret) är det enda kvalitetsregistret i Sverige (oss veterligen) som rapporterar hur många människoliv som verksamheten räddar årligen. För år 2016 rapporterar registret att 1317 patienter räddades till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp i Sverige.

Bland samtliga överlevande har det stora flertalet (mer än 90 %) en god eller en relativt god cerebral funktion. I 2017 års rapport inkluderas även data från PROM och hjärtstartarregistret. De 3 regioner i Sverige som rapporterat est räddade liv per 100 000 invånare år 2016 (oavsett om hjärtstoppet inträffade innanför eller utanför sjukhusets väggar) var i rangordning:

Region 1: Blekinge

Region 2: Dalarna

Region 3: Kalmar


Konklusion

Hjärt-lungräddning i Sverige räddade 1 317 människor
till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp år 2016 enligt Det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. Detta är en underskattning eftersom ännu inte alla sjukhus rapporterar till registret.

Siffran indikerar dock att hjärt-lungräddning i Sverige har blivit en folkrörelse (involverande den traditionella sjukvården, ambulanssjukvården, räddningstjänst, polis, andra organisationer såsom Röda Korset, Svenska livräddningssällskapet och enskilda kommuninvånare) med dramatiska konsekvenser. Ett första delmål för framtiden är att göra rapporteringen fullständig så att den totala konsekvensen av denna folkrörelse kan redovisas. Vi är inte där ännu, men vi är på god väg.

Uppgifterna är hämtade från Svenska Hjärt-Lungräddningsregistrets årsrapport 2017.